Avigra 50 mg

Sleva Generic pro přípravek Avigra 50 mg uvolňuje svaly a zvyšuje průtok krve do konkrétních oblastí těla. Sildenafil pod jménem Discount Generic pro přípravek Avigra 50 mg se používá k léčbě erektilní dysfunkce (impotence) u mužů. Další značkou sildenafilu je přípravek Revatio, který se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze a zlepšuje výkonovou výkonnost u mužů a žen. Neužívejte přípravek Discount Generic pro přípravek Avigra 50 mg a zároveň užívejte přípravek Revatio, pokud Vám to lékař neřekne.
Levné léky generické přípravku Avigra 50 mg (Sildenafil Citrate 50 mg) uvolňují svaly a zvyšují průtok krve do konkrétních oblastí těla.
Sildenafil pod názvem Cheap Generic for Avigra 50 mg (Sildenafil Citrate 50 mg) se používá k léčbě erektilní dysfunkce (impotence) u mužů. Další značkou sildenafilu je přípravek Revatio, který se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze a zlepšuje výkonovou výkonnost u mužů a žen. Nepoužívejte přípravek Cheap Generic pro přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil citrát 50 mg) a zároveň užívejte přípravek Revatio, pokud Vám to lékař neřekne.
Zdravotní a lékařské informace jsou poskytovány pouze pro obecné účely, nikoliv pro lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky. Nemělo by být chápáno jako indikující, že tento léčivý přípravek je pro vás bezpečný, vhodný nebo účinný. Vždy konzultujte s lékařem před použitím tohoto nebo jiného léku.
Neužívejte přípravek Generic pro přípravek Avigra 50 mg (přípravek Sildenafil Citrate 50 mg), pokud užíváte také nitrátové léky k bolesti na hrudi nebo srdečním potížím. To zahrnuje nitroglycerin (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-Bid a další), isosorbid dinitrát (Dilatrát-SR, Isordil, Sorbitrát) a isosorbidmononitrát (Imdur, ISMO, Monoket). Dusičnany se také vyskytují v některých rekreačních léčivech, jako je amylnitrát nebo dusitany ("poppers"). Užívání přípravku Generic pro přípravek Avigra 50 mg (sildenafil citrát 50 mg) s nitrátovým léčivým přípravkem může způsobit vážné snížení krevního tlaku, které vedou k mdlobě, mrtvici nebo srdečnímu záchvatu. Během sexuální aktivity, pokud se u Vás objeví závratě nebo nevolnost nebo máte bolest, necitlivost nebo brnění v hrudníku, pažích, krku nebo čelisti, okamžitě zastavte a zavolejte svého lékaře. Mohli byste mít závažný nežádoucí účinek přípravku Generic pro přípravek Avigra 50 mg (sildenafil citrát 50 mg).
Neužívejte přípravek Generic pro přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil Citrát 50 mg) více než jednou denně. Nechte 24 hodin mezi dávkami. Obraťte se na svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc, pokud je erekce bolestivá nebo trvá déle než 4 hodiny. Prodloužení erekce (priapismus) může penis poškodit.
Generický přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil Citrate 50 mg) může snížit průtok krve do očního nervu a způsobit náhlou ztrátu zraku. Toto se vyskytlo u generací lidí, kteří užívali přípravek Generic pro přípravek Avigra 50 mg (většinou také srdeční onemocnění, cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol nebo některé z již existujících očních problémů) a u těch, kteří kouří nebo jsou starší 50 let. Není jasné, zda je přípravek Generic pro přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil citrát 50 mg) skutečná příčina ztráty zraku.
Zastavte používání přípravku Generic pro přípravek Avigra 50 mg (přípravek Sildenafil Citrate 50 mg) a získejte lékařskou pomoc, pokud máte náhlou ztrátu zraku.
Získejte nouzovou lékařskou pomoc, pokud máte některou z těchto příznaků alergické reakce: kopřivka; potíže s dýcháním; otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. Během sexuální aktivity, pokud se u Vás objeví závratě nebo nevolnost nebo máte bolest, necitlivost nebo brnění v hrudníku, pažích, krku nebo čelisti, okamžitě zastavte a zavolejte svého lékaře. Mohli byste mít závažný nežádoucí účinek přípravku Generic pro přípravek Avigra 50 mg (sildenafil citrát 50 mg).
Zastavte užívání přípravku Generic pro přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil citrát 50 mg) a okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud máte závažný nežádoucí účinek, jako je:
náhlá ztráta zraku;
zvonění v uších nebo náhlá ztráta sluchu;
bolest na hrudi nebo těžký pocit, bolest rozšiřující se na rameno nebo rameno, nevolnost, pocení, celkový nemoc;
nepravidelný srdeční tep;
otoky v rukou, kotnících nebo nohou;
dušnost;
změny vize;
pocit lehké hlavy, mdloby; nebo
penis erekce, která je bolestivá nebo trvá 4 hodiny nebo déle.
Méně závažné vedlejší účinky generického přípravku Avigra 50 mg (Sildenafil Citrate 50 mg) mohou zahrnovat:
teplo nebo zarudnutí na obličeji, krku nebo hrudi;
vyčerpaný nos;
bolesti hlavy;
problémy s pamětí;
potřísněný žaludek; nebo
bolesti zad.
Vezměte Generic pro přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil Citrát 50 mg) přesně podle pokynů svého lékaře. Neberte větší nebo menší množství. Postupujte podle pokynů na štítku s předpisy.
Generic pro přípravek Avigra 50 mg (sildenafil citrát 50 mg) se obvykle užívá pouze v případě potřeby, 30 minut až 1 hodina před sexuální aktivitou. Můžete si ji vzít až 4 hodiny před sexuální aktivitou. Neužívejte přípravek Generic pro přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil Citrát 50 mg) více než jednou denně.
Generic pro přípravek Avigra 50 mg (Sildenafil Citrát 50 mg) vám může pomoci při erekci po sexuální stimulaci. Erekce se nevyskytne pouze podáním pilulky. Dodržujte pokyny svého lékaře.