Kamafil 50

Kamafil 50 je perorální přípravek pro léčbu porušení erekce. Znovuzískává rozbitou schopnost erekce a poskytuje přirozenou odezvu na sexuální buzení. Fyziologický mechanismus erekce penisu v těle sexuální stimulace. Oxid dusíku aktivuje enzym, který vede ke zvýšení hladiny krve.
Kamafil 50 je silný a selektivní inhibitor cyklického specifického typu 5 (FDE), který poskytuje úpadek v těle. Sildenafil nedává přímý oslabující účinek na izolované tělo, nicméně posiluje účinek oxidu v tkanině těla. V případě aktivace DNA, oxid GMF, sledovaný v případě sexuální excitace, útlak FDE 5 pod vlivem Sildenafilu vede ke zvýšení hladiny TsGMF v těle. Přiměřená sexuální stimulace je proto nezbytná pro dosažení příznivého farmakologického účinku pro Kamafil 50. Mechanismus fyziologie sexuální stimulace. Oxid dusíku aktivuje enzym, což vede ke zvýšení hladiny, zjednodušení tělesa hladkých svalů a zesílení drážky krve v prvku.
V případě jednorázového podání přípravku Kamafil v dávkách do 50 mg přípravku nezpůsobily klinicky významné změny na elektrokardiogramu u zdravých dobrovolníků. Maximální snížení systolického stavu v náchylné poloze v případě přípravy průměrně 8,4 mm rtuti. Snížení diastolického arteriálního tlaku v náchylné poloze činilo 5,5 mm Hg. Snížení vlivu mluvení Kamafil 50 pravděpodobně na úkor zvýšení hladiny TsGMF v hladkých svalech nádrží. Zejména aktivita Kamafilu 50 týkající se FDE 5 ve 4000 násobcích překračuje svou aktivitu ve vztahu k FDE 3 - cyklickou specifickou regulační aktivitu myokardu. U některých pacientů v 1 h po přípravě v dávce 100 mg. během 2 hodin po přípravě na recepci došlo k porušení. Předpokládejme, že mechanismus takového narušení zraku je výrazem FDE 6, který se účastní procesu přenosu světla do sítnice. Výsledky testu in vitro.