Penigra

Ujistěte se, že vám umožní podávat 50 mg. O hodiny do 0.5 hodiny před sexuální aktivitou. Dávka 100 mg nebo méně se sníží na 25 mg.
Penigra se vyvíjí vícekrát. Pro přípravu účinku přípravku sexuální stimulace. Sildenafil v plazmě: jaterní nedostatečnost, nefritická nedostatečnost a současná aplikace s inhibitory cytochromu. Existuje riziko, že mohou být podány dříve než 25 mg. Krevní tlak u zdravých dobrovolníků (průměrné maximální snížení o 8,4 / 5,5 mm hg). Bylo dáno, že pacientovi byla dána správná odpověď. zejména během sexuální aktivity.
Je třeba poznamenat, že příprava pacienta by neměla být provedena po dobu šesti měsíců; Není zapotřebí žádná zbytková hypotenze nebo hypertenze s tepelnou odolností a není to nutné. bolestivé erekce po dobu delší než 6 hodin) byly vyznačeny dobou trvání zřídka v případě příjmu sildenafilu.
Je třeba poznamenat, že pacient musí být okamžitě ošetřen k lékařské péči. Pokud nezačínáte léčbu přímo, může to vést ke ztrátě času. Penigra trpí pigmentární retinitidou pacienta a geneticky způsobila defekt sítnice. Bezpečnostní Penigra není stanovena pro pacienty s peptickou fází.