Vekta 50

Vekta 50 obnovuje porušení erekce a poskytuje přirozenou odezvu na sexuální buzení. Fyziologický mechanismus erekce penisu v těle sexuální stimulace. Oxid dusíku aktivuje enzym, který zvyšuje hladinu GMF, oslabuje hladké svaly těla a posiluje krevní drážku v penisu. Sildenafil je silný a selektivní inhibitor specifický typ 5 (FDE-5). Sildenafil má periferní účinek.
Vekta 50 nevykazuje přímý oslabující účinek na hladké svaly těl, ale na úkor blokády FDE-5 a stabilizace GMF posiluje. V případě samozřejmě sexuální vzrušení, útlak, FDE-5, pod vlivem Vekta 50 vede ke zvýšení hladiny GMF v těle. Z tohoto hlediska je pro dosažení farmakologického účinku přípravku nezbytná odpovídající stimulace. V případě jedné dávky ve 100 ml přípravku nezpůsobily klinicky významné změny na elektrokardiogramu u zdravých dobrovolníků. Maximální snížení systolického AD v náchylné poloze při přípravě průměrné 8,4 mm rtuti.
Vhodným snížením diastolického AD v náchylné poloze bylo dosaženo 5,5 mm rtuti. Snižování mluvení ovlivňuje sildenafil, pravděpodobně na úkor zvýšení hladiny GMF v hladkých svalech nádrží. Distribuční objem Sildenafil v rovnovážném stavu je přibližně 105 l / kg. Sildenafil a jeho hlavní cirkulující M-desmetilový metabolit pro 96% komunikuje s proteiny plazmy krve. Vazba na proteiny nezávisí na koncentraci přípravku. U zdravých dobrovolníků, kteří dostávali přípravek v dávce 100 mg, zjistili méně než 0,0002% (v průměru 188 mg) dávky spermií po 90minutách po příjmu. Jedna z preparátů v dávce 100 mg nebyla doprovázena změnou mobility nebo morfologie spermií.
Vekta 50 se po příjmu rychle vyčerpá. Koncentrace přípravku v krevní plazmě po perorálním podání 30-120 min (průměrně 60 min). Absolutní biologická dostupnost v případě příjmu v doporučených dávkách je lineární. V případě Sildenafilu kombinovaného s tučným jídlem se rychlost odsávání snižuje, maximální nárůst plazmové energie za 29 minut.