Εργος

Αυτό έκανα σε ένα στόμα, χάρη σε σας. Πλήρης αραίωση του δισκίου που έρχεται σε 1-2 λεπτά.
Ergosis "το έξυπνο tablet" - λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο. Είναι 6-8 λεπτά και δεν θα είναι απαραίτητο. Η προετοιμασία όχι μόνο ενισχύει τα συναισθήματα της σεξουαλικής επαφής και ενισχύει τα συναισθήματα. Μείωση για την αποκατάσταση επαναλαμβανόμενων σεξουαλικών επαφών. Είναι θέμα δυσλειτουργίας στύσης. Συχνά η δυσλειτουργία της ανέγερσης είναι αβεβαιότητα. Για την ανέγερση της δυσλειτουργίας μπορεί και άλλες καταστάσεις - κατάθλιψη, διαβήτη, υπερτασική ασθένεια, αρτηριοσκλήρωση, ασθένειες του προστάτη. Ως εκ τούτου, είναι το σύμπτωμα δυσλειτουργίας τους που μπορεί να αφαιρεθεί. Και αυτό συμβαίνει, μόνο με την παρουσία επαρκούς σεξουαλικής διέγερσης.
Ο μηχανισμός της αγγειοδιαστολής της επίδρασης του συμπυκνώματος του αζώτου (ΝΟ) που προκαλεί την επέκταση των δεξαμενών. Πικρή γεύση. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τον ασθενή. 50-60% δεν έχουν εξαντληθεί, έτσι δεν μπορεί να φτάσει στο κάτω μέρος του στομάχου. εφέ. Δεν καλύφθηκε από τη γαλλική εταιρεία "Gattefosse". Αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες προάγουν: την εξάλειψη της πικρής γεύσης. Έρχεται σε 5-10 λεπτά, ανεξάρτητα από την ποσότητα λίπους στην στοματική κοιλότητα.