Μαλακή ζελατίνη ταδαλαφίλης

v tada μαλακή ζελατίνη (Tadalafil Super Active) έχει την ικανότητα να θεραπεύει και να θεραπεύει τη συνολική whelming ασθένεια της στυτικής δυσλειτουργίας από υπερ-ενεργό.
Ταδαλαφίλη μαλακή ζελατίνη Πληροφορίες:
• Το Tadalafil Soft geltin χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ανικανότητας, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί κάτω από τη γλώσσα ή να μασήσει στο στόμα, διαλύεται πολύ γρηγορότερα από τα κανονικά χάπια. Η μαλακή γλικτίνη ταδαλαφίλης μπορεί να ληφθεί μόλις 15 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα και να διαρκέσει έως 36 ώρες.
• Η μαλακή γκετίνη της ταδαλαφίλης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία προβλημάτων ανδρικής σεξουαλικής στύσης.
Πληροφορίες για τη δόση της μαλακής ζελατίνης της ταδαλαφίλης:
• Η μαλακή ζελατίνη ταδαλαφίλης λαμβάνεται από το στόμα όπως απαιτείται 20 λεπτά πριν από την επαφή. Λάβετε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Η μαλακή γλουτατίνη της ταδαλαφίλης λειτουργεί μαζί με τη σεξουαλική διέγερση για να βοηθήσει στην επίτευξη της στύσης. Η συνήθης δόση για τους περισσότερους ανθρώπους είναι μισό χάπι.
Αποσκλήρυνση μαλακής ζελατίνης από ταδαλαφίλη:
• Συσκευασία μαλακής ζελατίνης ταδαλαφίλης σε διαθέσιμα 20 mg.
Είναι ένας επιλεκτικός αναστολέας της κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης, ειδικής φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) όταν η σεξουαλική διέγερση προκαλεί τοπική απελευθέρωση ΝΟ, η αναστολή της PDE5 από το sildenafil προκαλεί αυξημένη κάθαρση cGMP στο corpus cavernosum με αποτέλεσμα χαλάρωση λείων μυών και εισροή αίματος το σηραγγώδες σώμα. Χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ).