Kamafil 50

Kamafil 50 on ororaalinen valmiste erektiovirheiden hoitoon. Palauttaa rikkoutuneen kyvyn erektioon ja antaa luonnollisen vastauksen seksuaaliseen herätteeseen. Fysiologinen mekanismi peniksen erektioon seksuaalisen stimulaation tapauksessa. Typpioksidi aktivoi entsyymiä, joka johtaa veren määrän kasvuun.
Kamafil 50 on voimakas ja selektiivinen syklinen inhibiittori on spesifinen tyyppi 5 (FDE), joka aiheuttaa kehon rappeutumista. Sildenafiili ei aiheuta suoran heikkenemisen vaikutusta eristettyyn kehoon, mutta vahvistaa oksidin vaikutusta kehon kudokseen. DNA: n aktivoinnin tapauksessa sekvensoidun GMF-oksidin, jota katsotaan seksuaalisen virityksen vuoksi, FDE 5: n sortaus sildenafiilin vaikutuksen seurauksena kasvattaa TsGMF: n tasoa elimistössä. Siksi riittävä seksuaalinen stimulaatio on välttämätöntä, jotta saavutetaan suotuisa farmakologinen vaikutus Kamafil 50: lle. Seksuaalisen stimulaation fysiologian mekanismi. Typpioksidi aktivoi entsyymiä, joka johtaa tason nousuun, sileiden lihasten rungon yksinkertaistamiseen ja elementin vahvistamiseen liittyvässä verisuonissa.
Yksittäisen annon tapauksessa Kamafil annoksina 50 mg: aan valmistetta ei aiheuttanut kliinisesti merkittäviä muutoksia EKG: ssä terveillä vapaaehtoisilla. Systolisen maksimaalinen pieneneminen alttiissa asennossa, kun kyseessä on keskimäärin 8,4 mm elohopea. Diastolisen valtimopaineen lasku alttiissa asennossa tehty 5,5 mm Hg. Laskeutuneiden vaikutusten vaikutuksesta Kamafil 50 todennäköisesti aiheutti TsGMF: n tason nousun kustannuksella säiliöiden sileissä lihaksissa. Erityisesti Kamafil 50: n aktiivisuus FDE 5: n suhteen 4000 kertaa ylittää sen aktiivisuuden suhteessa FDE 3: een - sydänlihaksen syklinen spesifinen säätelytoiminta. Joillakin potilailla 1 h valmistuksen jälkeen annoksella 100 mg. 2 tunnin kuluessa valmistelun vastaanottamisesta tämä rikkomus on kulunut. Oletetaan, että tällaisen näköhäiriön mekanismi on FDE 6: n ilmentymä, joka osallistuu valonlähetysprosessiin verkkokalvossa. In vitro -testin tulokset.