Dadha 50 mg

Dadha50 mg is een nieuwe fosfodiësteraseremmer van type 5 die wordt gebruikt om te lezen en die in staat is om directe disfunctie (ED) te worden. Het is nog niet goedgekeurd voor gebruik in de VS, de EU of Canada. U kunt Dadha50 mg zonder problemen in e-commerce winkels kopen. Wordt onderzocht om te verwerken en kan directe disfuncties en hypertensie worden. Dadha50 mg verbiedt cGMP het gedefinieerde fosfodiësterase type 5 (PDE5) dat verantwoordelijk is voor cGMP-degeneratie, een geval dat zich rond een element bevindt. De installatie gaat over het lid van de persoon die seksuele opwinding heeft gehad.
Deze reactie wordt ingesteld door afgifte van een stikstofmonoxide uit terminals van zenuwcellen. Cyclische GMP veroorzaakt een ontspanning van gladde spieren en de toegenomen bloed-groef in cavernosum een ​​geval. Het verbod op fosfodiësterase van type 5 versterkt de installatie, toenemende hoeveelheid cGMP. Ondanks het tekort aan klinische studies van gevallen van lange installatie (langer dan 4 uur) en priapisme (de pijnlijke installatie die langer dan 6 uur duurt), worden dergelijke verschijnselen bepaald voor deze klasse van geneesmiddelen. In het geval van de installatie moeten patiënten rechtstreeks naar een medische opkomst zoeken. Bij gebrek aan tijdige verwerking van priapisme, kan leiden tot de onomkeerbare schade. Aangezien er geen klinische gegevens over Dadha zijn, is 50 mg gebruik bij patiënten hoger dan 71 jaar, deze categorie wordt niet aanbevolen voor patiënten die geneesmiddelen gebruiken. Dadha 50 mg wordt niet aanbevolen voor gebruik in combinatie met andere disfuncties.
Dadha 50 mg is een krachtige fosfodiësterase type 5 (PDE5) -remmer. Dadha50 mg bereikte de maximale plasmaconcentratie in 0,8-1,3 uur, en vervolgens de exposant met een beperking van de halfwaardetijd van 7,3-12,1 uur bij onderzoek van een unieke dosis verminderd. Het gebied onder de curve van tijdsconcentratie en de maximale plasmaconcentratie (Cmax) is supraproportioneel verhoogd met een toenemende dosis bij de studie van een unieke dosis. Tijdens de repha- liere verdeling van Dadha, 50 mg, wordt de steady-state bereikt na 5 dagen en de accumulatie daarvan is na distributie binnen 7 dagen opgetreden. Patiënten met een barrière van uitstroom van bloed uit de linker hartkamer (een aortale stenose) kunnen gevoeliger zijn voor vasodilatatie, inclusief PDE-remmers.