Penigra

Het zorgt ervoor dat u 50 mg kunt nemen. Uur tot 0.5 uur vóór seksuele activiteit. De dosis van 100 mg of minder wordt verlaagd tot 25 mg.
Penigra ontwikkelt zich meer per keer. Voor de voorbereiding van het effect van een preparaat van seksuele stimulatie is noodzakelijk. Sildenafil in plasma: leverinsufficiëntie, nefritische insufficiëntie en gelijktijdige toepassing met cytochroomremmers. Het risico bestaat dat ze eerder dan 25 mg worden ingenomen. Bloeddruk bij gezonde vrijwilligers (gemiddelde maximale verlaging van 8,4 / 5,5 mm hg). Het is de bedoeling dat de patiënt het juiste antwoord heeft gekregen. vooral tijdens seksuele activiteit.
Opgemerkt moet worden dat de voorbereiding van een patiënt niet had moeten worden genomen voor een periode van zes maanden; Er is geen noodzaak voor resterende hypotensie of hypertensia met hittebestendigheid en het is niet nodig. pijnlijke erecties van meer dan 6 uur) werden gekenmerkt door de duur van niet vaak voorkomende gevallen in het geval van de receptie Sildenafil.
Opgemerkt moet worden dat de patiënt onmiddellijk moet worden behandeld voor medische zorg. Als u uw behandeling niet direct begint, kan dit tot tijdverlies leiden. Penigra de patiënt pigmentaryretinitis met genetisch veroorzaakt een defect van een netvlies. Veiligheid Penigra is niet ingesteld voor patiënten met een peptische fase.