Valif 20 mg

Discount Valif 20 mg is een fosfodiësteraseremmer. Het werkt door te helpen spieren te ontspannen en de bloedtoevoer naar de penis tijdens seksuele stimulatie te verhogen. Dit helpt mannen om een ​​erectie te krijgen en te behouden. Discount Valif 20 mg wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen (impotentie). Discount Valif 20mg kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan die genoemd in deze medicatiehandleiding.
Goedkope Valif 20mg die verkrijgbaar is uit Canada en India op onze online apotheek is een fosfodiësteraseremmer. Het werkt door te helpen spieren te ontspannen en de bloedtoevoer naar de penis tijdens seksuele stimulatie te verhogen. Dit helpt mannen om een ​​erectie te krijgen en te behouden.
Goedkoop Valif 20mg wordt gebruikt om erectiestoornissen (impotentie) te behandelen.
Goedkope Valif 20mg kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan die genoemd in deze medicatiehandleiding.
De verstrekte gezondheids- en medische informatie is uitsluitend voor algemene doeleinden en niet voor een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Het moet niet worden begrepen om aan te geven dat dit geneesmiddel veilig, geschikt of effectief voor u is. Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voordat u dit of een ander medicijn gaat gebruiken.
Gebruik Cheap Valif 20 mg niet als u ook een nitraatdrug gebruikt voor pijn op de borst of hartproblemen. Dit omvat nitroglycerine (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-Bid en anderen), isosorbidedinitraat (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate) en isosorbide-mononitraat (Imdur, ISMO, Monoket). Nitraten worden ook aangetroffen in recreatieve drugs zoals amylnitraat of nitriet ("poppers"). Inname van Cheap Valif 20 mg met een nitraatmedicijn kan een ernstige verlaging van de bloeddruk veroorzaken, leidend tot flauwvallen, beroerte of een hartinfarct.
Tijdens seksuele activiteit, als u duizelig of misselijk wordt of pijn, verdoofd gevoel of tintelingen in uw borst, armen, nek of kaak hebt, stop dan onmiddellijk en neem contact op met uw arts. U zou een ernstige bijwerking van Cheap Valif 20mg kunnen krijgen.
Gebruik Cheap Valif 20 mg niet vaker dan eenmaal per dag. Laat 24 uur verstrijken tussen de doses. Neem contact op met uw arts of zoek medische hulp als uw erectie pijnlijk is of langer dan 4 uur duurt. Een langdurige erectie (priapisme) kan de penis beschadigen.
Valif 20 mg kan de bloedtoevoer naar de oogzenuw van het oog verminderen, waardoor plots verlies van het gezichtsvermogen optreedt. Dit is gebeurd bij een klein aantal mensen dat Cheap Valif 20 mg heeft gebruikt, van wie de meesten ook hartaandoeningen, diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte of bepaalde reeds bestaande oogproblemen hadden, en bij rokers of ouder dan 50 jaar . Het is niet duidelijk of Cheap Valif 20mg de werkelijke oorzaak is van verlies van het gezichtsvermogen.
Stop met het gebruik van Cheap Valif 20mg en ontvang dringende medische hulp als u plotseling verlies van het gezichtsvermogen heeft.
Stop met het gebruik van Valif 20 mg en ontvang dringende medische hulp als u plotseling verlies van het gezichtsvermogen heeft. Ontvang medische noodhulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie vertoont: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Tijdens seksuele activiteit, als u duizelig of misselijk wordt of pijn, verdoofd gevoel of tintelingen in uw borst, armen, nek of kaak hebt, stop dan onmiddellijk en neem contact op met uw arts. U zou een ernstige bijwerking van Valif 20 mg kunnen hebben.
Stop met het gebruik van Valif 20 mg en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze ernstige bijwerkingen heeft:
plotseling verlies van gezichtsvermogen;
oorsuizen of plotseling gehoorverlies;
pijn op de borst of zwaar gevoel, pijn die zich verspreidt naar de arm of schouder, misselijkheid, zweten, algemeen ziek gevoel;
onregelmatige hartslag;
zwelling in uw handen, enkels of voeten;
kortademigheid;
visie veranderingen;
zich licht in het hoofd voelen, flauwvallen;
erectie van de penis is pijnlijk of duurt 4 uur of langer; of toevallen (convulsies).
Minder ernstige Valif 20 mg bijwerkingen kunnen zijn:
warmte of roodheid in uw gezicht, nek of borst;
verstopte neus;
hoofdpijn;
geheugenproblemen;
maagklachten; of
rugpijn.
Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.
Neem Discount Valif 20 mg precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Neem geen grotere of kleinere hoeveelheden in. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.
Neem elke dosis in met een vol glas water.
Discount Valif 20 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Kortingswaarde 20 mg wordt meestal alleen ingenomen als dat nodig is. De medicatie kan helpen om een ​​erectie te krijgen wanneer seksuele stimulatie optreedt. Een erectie zal niet alleen plaatsvinden door een pil te nemen. Volg de instructies van uw arts.
Neem geen Discount Valif 20 mg meer dan eenmaal per dag in. Laat 24 uur verstrijken tussen de doses. Neem contact op met uw arts of zoek medische hulp als uw erectie pijnlijk is of langer dan 4 uur duurt. Een langdurige erectie (priapisme) kan de penis beschadigen. Nadat u Valif 20mg / Valif 20mg online hebt gekocht, uit Canada en India. Bewaar korting Valif 20 mg bij kamertemperatuur weg van vocht en warmte.