Vigrande

Vigrande behoort tot de groep van de geneesmiddelen die fosfodiësteraseremmers van type 5 worden genoemd. Het werkt, waardoor de bloedvaten in het lid worden verzwakt en het bloed wordt toegelaten. Vigrande helpt op te bouwen, alleen als het seksueel is. Neem Vigrande niet in als u het vermogen hebt om stoornissen in de rechte lijn te worden. Neem Vigrande niet in, als - de vrouw.
Vigrande is de verwerking voor mannen die in staat zijn om de stoornis te worden die ook bekend staat als machteloosheid. Het - waar de persoon het vaste lid niet kan bereiken of ondersteunen, verticaal geschikt voor seksuele actie. Als het nitraten van medicijnen wordt genoemd, Vertel het aan de arts als u een van deze geneesmiddelen accepteert, die vaak worden gebruikt om stenocardie (of pijn in de borst) te verlichten. Als u het niet zeker weet, vraag dan de arts of de apotheker. Als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals nitriet zoals de combinatie kan veroorzaken. Als u allergisch bent voor Sidenafil of voor een van die Vigrande-componenten. Als u een ernstige geschiedenis of een leveraandoening heeft.
Als er enkele zijn aangeboren aandoeningen van de ogen (zoals retinitis pigmentosa). Als u een bloedarmoede heeft van een sikkelvormige erytrocyt van de vorm (abnormaliteit van een erytrocyt), leukemie (een kanker van de bloedcellen), een multipel myeloom (een kanker van een beenmerg). Als u lelijk bent van het lid of de ziekte van Peyronie. In dit geval kunnen de artsen zorgvuldig nagaan of de basis het kan wagen om extra deformatie van een zanimaniye op geslacht te ondersteunen. Als er een maagzweer is, is nu sprake van ontregeling met stoppen voor de rand (zoals hemofilie). Als er een plotselinge achteruitgang is, ga dan naar Vigenrande en communiceer direct met de arts. Zal Vigrande niet gebruiken in combinatie met een andere perorale behandeling of lokale behandeling om rechtdoor disfunctie te kunnen krijgen. Vigrande mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar.
Spreek met de arts of de apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of deze onlangs heeft aanvaard, inclusief de geneesmiddelen die zonder de instructie zijn ontvangen. Sildenafil (het werkzame bestanddeel in Vigrande) kan een wisselwerking hebben met sommige geneesmiddelen, vooral gebruikt om stenocardie te verwerken. Als een medische noodsituatie, medisch personeel, Neem Vigrande niet tegelijkertijd met andere geneesmiddelen in als de arts niet zegt dat het kan.