Erektil

Erektil er generisk Viagra fra det ukrainske selskapet "Stirol". Sildenafil citrat i hvite runde tabletter; Timer før sexetidspunktet. Sildenafil (en aktiv ingrediens av Erectil) er det første effektive middelet for mennesker rundt om i verden. Erektil gjenoppretter risikoen for død og tilveiebringelse av et naturlig respons på seksuell eksitasjon. Sildenafil er en spesifikk type 5 (FDE-5) selektiv inhibitor - som er ansvarlig for forfallskroppen. Fremstillingen stimulerer frigjøring av oksyd av nitrogen (NO) i et legeme i tilfelle av seksuell stimulering, aktivering, og undertrykker FDE-5. Det er ikke behov for en rytme å slappe av. , for eksempel ustabil stenokardi eller varm varmesvikt).
Det er raskt oppbrukt etter inntak. Hvis du vil nå maksimalverdien i løpet av 30-120 min. (I gjennomsnitt 60 min). 41% (25-63%). Absolutt biotilgjengelighet. Farmakokinetikken sidenafi (25-100 mg) er den lineære. Det er opptil 29%. Sildenafil er hovedsakelig påvirket av CYP 3 4 (hovedveien) og CYP 2 9 (en mindre måte) av leveren.
? Jeg lager ca 4 timer. Sildenafil er utledet av urin (ca. 80%) og er forbundet med en urin (ca. 13%). tilfelle av angulyatsiya, Peyronis sykdommer, etc.), et magesår av mage og en duodenal sykdom Det er derfor ikke anbefalt å bruke lignende kombinasjoner. Dette er en hypotetisk effekt av nitrater og nitrogen.