Kamafil 50

Kamafil 50 er et peroralt preparat for behandling av brudd på ereksjon. Gjenoppretter den ødelagte evnen til en ereksjon og gir det naturlige svaret på seksuell eksitasjon. Den fysiologiske mekanismen for en ereksjon av en penis i kroppen av et tilfelle av seksuell stimulering. Nitrogenoksyd aktiverer et enzym som fører til en økning i blodets nivå.
Kamafil 50 er en kraftig og selektiv inhibitor av syklisk spesifikk type 5 (FDE) som gir forfall i en kropp. Sildenafil gir ikke direkte svekkelse på en isolert kropp, men styrker effekten av oksid i et stoff av en kropp. I tilfelle av GGFF, i kroppen, fører GMF-oksydet i forbindelse med seksuell eksitasjon FDE 5-undertrykkelse under påvirkning av Sildenafil til en økning i nivået av TsGMF i en kropp. Derfor er tilstrekkelig seksuell stimulering nødvendig for å oppnå en gunstig farmakologisk effekt for Kamafil 50. Mekanismen for fysiologi av seksuell stimulering. Oksygen av nitrogen aktiverer enzymet som fører til en økning i nivået, forenkling av en kropp av glatte muskler og en blodspor forsterker i et element.
I tilfelle av en enkelt administrasjon forårsaket Kamafil i doser på 50 mg ikke preparatet klinisk signifikante endringer i et elektrokardiogram hos friske frivillige. Maksimal reduksjon av systolisk i utsatt stilling ved utarbeidelse av gjennomsnittlig 8,4 mm kvikksølv. Senking av diastolisk arterielt trykk i en utsatt stilling gjorde 5,5 mm Hg. Senking snakker effekten Kamafil 50, sannsynligvis på bekostning av økningen i TsGMF-nivået i glatte muskler av tanker. Spesielt overstiger aktiviteten til Kamafil 50 om FDE 5 i 4000 ganger sin aktivitet i forhold til FDE 3-cyklisk spesifikk regulerende aktivitet av et myokardium. Hos noen pasienter om 1 time etter preparatet, i dosen på 100 mg. om 2 timer etter forberedelse mottok dette bruddet. Anta at mekanismen for et slikt brudd på synet er et uttrykk for FDE 6 som deltar i prosessen med overføring av lys i en retina. Resultater av in vitro-testen.