P-Force Fort

For tidlig utrop - et typisk problem er mer enn 30% av mennene fra alle kontinenter. Denne seksuelle forstyrrelsen er enda mer spredt enn at den kan bli straight disordering som påvirker omtrent 15% av mennene rundt om i verden. Utbredelse av seksuell dysfunksjon, på grunn av stor aldersgruppe, menn av alle aldre, som lider av for tidlig utrop. Fortet av et preparat av P-Force er opprettet for å bekjempe begge disse problemene ved hjelp av en kombinasjon av to komponenter.
For aksept av legemiddeltjeneste som kontraindikasjon hos personer under 18 år og over 70 år. I tillegg tjener folk som lider av kronisk hjertestans, den andre og den fjerde graden en ventrikulær node av hjerteproblemer, nefritisk eller alvorlig leverinsuffisiens, til mottak som kontraindikasjon. Det er umulig å integrere medisinen i medisin. Super P-kraft med metoder for følgende stoffer: monoaminhemmere av oksidase, energi, nitrater og inhibitorer av en imidazol. Misbruk av et fort av en forberedelse av P-Force er strengt forbudt. Det er nødvendig å ta stoffet med forsiktighet i slike funksjoner som en kropp: en allergi, kronisk nefritisk insuffisiens, alvorlig nedsatt leverforringelse, den forferdelige utformingen, medfølgende bruk av MAO-hemmere (for de siste to ukene.), diabetes, et syndrom av epilepsi av annen opprinnelse og epilepsi (inkludert historie), Parkinsons sykdom.
P-force fort - det unike produktet utviklet for å behandle for tidlig utrop. Dette preparatet ble gjort i India, Sunrise Remedies Pvt Company. I Super P-kraften inneholder 60 mg dapoksetin (universalpriligy ®) og 100 mg sildenafil (universell Viagra).
P-Force Fort av et preparat av er en kombinasjon av medisiner, som Viagra og Dapoxetine. Prepareringen av Sildenafil tjener til å forbedre en disabler av en potensial av PDE-5. Dapoksetin brukes til behandling av for tidlig utrop, selektiv inhibitor av reingenuitet. Som et resultat av en kombinasjon av dem, en mirakelheling, Super P-force, som brukes til å behandle for tidlig eksitering og også for å forbedre potensialet. For tidlig utrop er den mest utbredte seksuelle dysfunksjonen hos menn rundt om i verden. Nå kan denne sykdommen behandles med en forsterkning av P-Force. Effekten vil ikke tvinge til å forvente i lang tid.