Penigra

Det sørger for at det gjør det mulig for deg å ta 50 mg. Klokken til klokken 0,5 før seksuell aktivitet. Dosen på 100 mg eller mindre reduseres til 25 mg.
Penigra utvikler mer om gangen. For fremstilling av effekten av et preparat av seksuell stimulering er nødvendig. Sildenafil i plasma: leverinsuffisiens, nefritisk insuffisiens og samtidig bruk med cytokrominhibitorer. Det er fare for at det kan være et problem. Blodtrykk hos friske frivillige (gjennomsnittlig maksimal senkning på 8,4 / 5,5 mm hg). Det har blitt gitt at pasienten har fått riktig svar. spesielt under seksuell aktivitet.
Det bør bemerkes at utarbeidelse av en pasient skal utføres i løpet av de siste seks månedene; Det er ikke nødvendig å ta vare på resterende hypotensjon eller hypertensi. smertefulle ereksjoner mer enn 6 timer) ble merket med varighet sjelden i tilfelle av mottaket Sildenafil.
Det bør bemerkes at pasienten umiddelbart skal behandles for medisinsk behandling. Hvis du ikke starter behandlingen direkte, kan det føre til tap av tid og energi. Penigra pasientens pigmentaryretinitt med genetisk forårsaket en retinavaskning. Sikkerhet Penigra er ikke angitt for pasienter med en peptisk fase.