Viprogra super-x

Vi presenterer viprogra super-x
viprogra super-x inneholder 100 mg Sildenafil Citrate og 60 mg Dapoxetine. Dapoksetininhiberende prematur ejakulasjon. viprogra super-x er en ny super styrke pille for erektil dysfunksjon. Det virker ved å kombinere effektene av Sildenafil Citrate (kraften bak Kamagra) med Dapoxetine (et stoff for behandling av tidlig utløsning). Fordelene er vanskeligere ereksjoner som varer lenger. viprogra super-x er for seksuell forbedring, penisforstørrelse og erektil dysfunksjon medisinering. Legemidlet er dispensert. Medisinen virker ved inhibering.
Dette revolusjonerende nye produktet, både sildenafil og Dapoxetine, for ultimate seksuell ytelse har kombinert. Dapoksetin er trygt og effektivt ved behandling av tidlig utløsning og sildenafil brukes til å behandle menn med erektil dysfunksjon. Dapoxetin, et nytt antidepressivt middel, må være trygt og effektivt for behandling av tidlig utløsning, for store kliniske studier. viprogra super-x er kun for voksne menn (18 år og eldre) kreves. Dette produktet er ikke egnet for kvinner generelt. viprogra super-x skal brukes av noen under nitratmedikamenter (selv om det bare er noen ganger). Det skal heller ikke tas sildenafil citrat hvis du tar, alfa-blokkere, ikke bør kombineres med andre legemidler. ED.

Hvordan det fungerer
viprogra super-x inneholder 100 mg Sildenafil Citrate akkurat som Kamagra, men inneholder også 60 mg Dapoxetine. Sildenafil Citrate er en PDE5-hemmere som slapper av muskler i blodkarene i blodet. Den kraftige kombinasjonen gjør det mulig for menn å holde seg lengre.

Bivirkninger
Noen bivirkninger er relativt vanlige, for eksempel økt tørst og lyshårhet. Mindre hyppig emne kan oppleve ett eller flere av følgende: kvalme, svimmelhet og hodepine, rødme, dyspepsi, nesestopp, midlertidige visuelle abnormiteter, urinveisinfeksjoner, midlertidig varme -rashes. Vi har hatt en suksessrate på 97%.

Dosering og administrasjonsinformasjon:
Som med alle foreskrevne legemidler, vil riktig dose bestemmes av legen din.
Startdosen er vanligvis 25 mg til 100 mg, brukt en gang daglig. Det anbefales at du tar en dose mellom 30 minutter og 4 timer før det planlagte samleie.

Ytterligere råd:
Oppbevares ved en temperatur under 30C, og husk å beskytte medisinen mot lys og fuktighet. Husk å holde medisinen utilgjengelig for barn.

Når er viprogra super-x effektiv?
viprogra super-x er bare effektiv når kombinert med seksuell stimulering.
Sildenafilcitratforbindelsen i viprogra super-x absorberes raskt og oppnår full styrke innen 30 minutter. Hvis du bruker et fettfattig måltid, tar det ca 60 minutter. Forbruker alkohol kan absorberes av Sildenafil Citrate. Effektene av Viprogra Professional forblir sterke i flere timer.
Dapoksetin absorberes også raskt, men når sin toppeffekt langsommere (maksimal styrke på rundt 1,5 timer.) Den merkbare effekten varer opptil 15 timer.
Anbefalt dose er en gang daglig ca. 1 time før seksuell aktivitet.
Drikker alkohol. Dette er kun merkbart når du overskrider 2 enheter per time.

forholdsregler:
Anvendelsen av viprogra super-x skal brukes med forsiktighet når:
• Hypotensjon eller hypertensjon
• hjertesvikt
Koronararteriesykdom
• Deformasjon av penis
• Sykle-anemi
• Multipelt myelom
• Leukemi
• Retinitus pigmentosa