Eroton 50

Relacje seksualne między mężczyzną a kobietą są kamieniem węgielnym, gwarancją trwałości każdej rodziny. Trzeba o tym pamiętać. W inny sposób pokazała się seksualność kobiety, jej pragnienie przebudzenia. W tym samym czasie bardzo często mężczyzna z dysfunkcją erektylny pod różnymi pretekstami odmawia intymnej bliskości - wraca do domu później, aby spać wcześniej, prowokuje skandale do uniknięcia intymnych relacji. Wprowadza dysonans w życiu rodzinnym.
Rola farmaceuty - w centrum uwagi, nie tylko dla mężczyzn, ale także dla kobiet, które zwracają się do drogerii na rada, czyli dzięki nowoczesnym lekarstwom, które przygotowują w kraju. Jeśli mężczyzna jest nadmiernie zmartwiony i boi się przełamać długo oczekiwane romantyczne spotkanie, może się zabezpieczyć. Przygotowanie Eroton 50 mg może być stosowany do zapobiegania syndromowi wyczekiwania niepowodzenia. To człowiek może poświęcić więcej uwagi układom relacji, niż kompleksom.
Początkowa dawka preparatu powoduje 50 mg, biorąc pod uwagę skuteczność 100 mg lub jest zmniejszona do 25 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg, maksymalna zalecana częstotliwość to 1 raz / dni. Korekta dawki nie jest konieczna. Aplikacja dla pacjentów jest naruszeniem funkcji nerek. W przypadku lekkiej i umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny - 30 - 80 ¼ / minuta) tryb wydawania preparatu jest taki sam. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml / minutę) Z powodu zmniejszonego oczyszczania dróg Silddenafil pierwsza dawka preparatu powoduje 25 mg. Ze względu na klirens pod drogi Sildenafil początkowa dawka preparatu wynosi 25 mg.
W tym samym czasie, inhibitorów izoenzymu 3 z 4 z cytochromu P450 (erytromycyna) początkowa dawka syldenafilu daje 50 mg. W przypadku jednoczesnego przyjmowania z rytonawirem maksymalna jednorazowa dawka syldenafilu nie powinna przekraczać 50 mg w ciągu 48 godzin. Z ostrożnością należy zastosować preparat w następujących przypadkach: u pacjentów z anatomiczną deformacją prącia rozwój anemii, rozwój