Vekta 100

Vekta100 mg jest przygotowanie przeniesiono również. Najbardziej prawdopodobne efekty duchów są bóle głowy, sitowie krwi, zawroty głowy, dispeptichesky odpowiedzi, nos zalozhennost, przechodząc naruszeń wzroku (głównie zmiany percepcji kolorów obiektów, a także zyskać percepcji światła i niewidocznym hazing), w przypadku stosowania preparatu w dawkach większych niż zalecane, niechciane zjawiska były podobne zaznaczone powyżej, jednak zarejestrowana częściej.
Nakładanie i dawki: Vekta przypisać na 50 mg (1 tabletka) na 1 godzinę przed rozpoczęciem współżycia seksualnego. Biorąc pod kontem wydajności i przenośności dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka czyni 100 mg 1 razy dziennie. Dla osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością nerczycowym poziomie (a klirens kreatyniny droga mniej niż 30 ml / min) lub z naruszeniem funkcji wątroby dawka początkowa sprawia, 25 mg. Biorąc pod kontem wydajności i przenośności dawkę można zwiększyć do 50-100 mg. W badaniach na zdrowych ochotnikach w przypadku pojedynczego przyjmowania preparatu w dawce do 800 mg negatywne zjawiska były podobne, takie jak w przypadku przyjmowania preparatu w niskich dawkach, ale spotkał się częściej. Zastosowanie dializy nie zwiększa wybijając drogowego Sildenafil ostatnio aktywnie komunikuje się z białkami osocza i nie jest wyprowadzony z moczem.
Vekta 100 mg jest diagnostyka łamania erekcji, określenia ich możliwych przyczyn i wybór odpowiedniego leczenia konieczne jest zebranie wywiadu medycznego i kompletne przeprowadzenie dokładnej fizycznej badanie pacjenta. Aktywność seksualną przedstawia pewne ryzyko w obecności chorób układu sercowo-naczyniowego. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia w sprawie łamania erekcji kardiologicznej badania pacjenta jest konieczne. Po szerokiej implementacji jest Vekta 100 mg w wiadomościach praktyk dotyczących poważnych naruszeń przybył z układu sercowo-naczyniowego, które zawarte stenokardii, zawał serca, nagły zgon wieńcowy, arytmie komorowe, udar krwotoczny, z znośny niedokrwienie tętnicze hiper - lub niedociśnienie. Wymienione przypadki preferencyjnie opracowane w czasie lub tuż po aktywności seksualnej.
Na większości pacjentów, ale nie na wszystkich, czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krążenia były obserwowane. Preparaty przeznaczone do leczenia naruszeń erekcji, z ostrożnością przypisać pacjentowi anatomicznej deformacji penisand dla osób z chorobami promujących rozwój priapizm (półksiężyc i anemii komórkowym, szpiczak mnogi lub białaczki). Dane dotyczące stosowania preparatu w przypadku choroby wrzodowej, skaza krwotoczna są nieobecne, więc pacjent z taką patologią sildenafilu przypisać dodatkowo opiekę.