Dadha 50 mg

Dadha50 mg är en ny fosfodiesterashämmare av typ 5 som används för att läsa kunna bli direkt dysfunktion (ED). Det är inte godkänt för användning i USA, EU eller Kanada. Du kan köpa Dadha50 mg i e-handelsbutiker utan problem. Undersökt att behandla förmåga att bli direkta dysfunktioner och hypertoner. Dadha50 mg förbjuder cGMP den definierade fosfodiesteras typ 5 (PDE5) som är ansvarig för cGMP degenerering ett fall beläget runt ett element. Installationen handlar om medlemmen av den person som har varit under sexuell upphetsning.
Detta svar fastställs genom frisättning av en kväveoxid från terminaler av nervceller. Cyklisk GMP orsakar en avslappning av släta muskler och det ökade blodspåret i cavernosum ett fall. Förbudet mot fosfodiesteras av typ 5 stärker installationen, ökande mängd cGMP. Trots bristen på kliniska prövningar av fall av lång installation (längre än 4 timmar) och priapism (den smärtsamma installationen som varar mer än 6 timmar) bestäms sådana fenomen för denna klass av droger. Vid installationen måste patienter leta efter medicinsk närvaro direkt. I avsaknad av snabb behandling av priapism kan det leda till irreversibla skador. I avsaknad av kliniska data på Dadha är 50 mg användning hos patienter högre än 71 år, denna kategori rekommenderas inte för patienter som tar läkemedel. Dadha 50 mg rekommenderas inte för användning i kombination med andra dysfunktioner.
Dadha 50 mg är kraftfull tillverkad fosfodiesteras typ5 (PDE5) hämmare. Dadha50 mg nådde maximal plasmakoncentration i 0,8-1,3 h, och sedan reducerades exponenten med halveringstiden på 7,3-12,1 h vid forskning av en unik dos. Området under kurvan av koncentrationen av tid och maximal plasmakoncentration (Cmax) ökar supraproportionellt med en ökande dos i studien av en unik dos. Under den repeterade fördelningen av Dadha, 50 mg, uppnås det stabila tillståndet inom 5 dagar och ackumuleringen av denna har inträffat efter fördelning inom 7 dagar. Patienter med blodflöde från vänster ventrikel (en aortalstenos) kan vara känsligare för vasodilatationsverkan, inklusive PDE-hämmare.