Erektil

Erektil är generisk Viagra från det ukrainska företaget "Stirol". Sildenafil citrat i vita runda tabletter; Timme före könstiden. Sildenafil (en aktiv ingrediens av Erectil) är den första effektiva lösningen för människor runt om i världen. Erektil återställer risken för död och tillhandahållande av ett naturligt svar på sexuell excitation. Sildenafil är en specifik typ 5 (FDE-5) selektiv hämmare - som är ansvarig för sönderfallskroppen. Beredningen stimulerar frisättningen av oxid av kväve (NO) i en kropp i händelse av sexuell stimulering, aktivering, och förtrycker FDE-5. Det finns inget behov av en rytm att slappna av. , såsom instabil stenokardi eller den varma varma insufficiensen).
Det är snabbt uttömt efter intag. Om du vill nå maximivärdet under 30-120 mins (i genomsnitt 60 min). 41% (25-63%). Absolut biotillgänglighet. Farmakokinetiken sidenafi (25-100 mg) är linjär. Det är upp till 29%. Sildenafil påverkas huvudsakligen av CYP 3 4 (huvudvägen) och CYP 2 9 (en mindre del) av lever.
? Jag gör ca 4 h. Sildenafil härleds av urin (ca 80%) och är associerat med en urin (ca 13%). fall av en angulyatsiya, Peyronis sjukdomar etc.), en magsår av en mage och en duodenal sjukdom Det är därför inte rekommenderat att använda liknande kombinationer. Detta är en hypoteserad effekt av nitrater och kväve.