Eroton 50

Förhållandet mellan man och kvinna är en hörnsten, garanti för hållbarhet hos alla familjer. Kvinnlig sexualitet beror på människans önskan. Annars var det väckt. Samtidigt är det ofta en dysfunktion under olika företeelser vägrar att komma in och ut igen, och provar skandaler för att undvika intima relationer. Det går in i dissonans i familjelivet.
Det handlar om hur man får harmoni i sexuellt liv. Om du är en man kan du göra det säkert. Eroton 50 mg kan användas. Detta är fallet med
Det gör det möjligt att öka mängden 50 mg. Den maximala dagliga dosen - 100 mg, 1 gånger / dag. Korrigering av en dos är inte nödvändig. Ansökan om patienter är ett brott mot njurfunktionens funktion. I fallet med lätt och måttlig nefritisk insufficiens (ett kreatininvägarbeteende - 30 - 80¼ú / minut) är ett sätt att dispensera ett preparat samma mest. Vid tungt vägavstånd <30 ml / minuter, gör det 25 mg. Användning för en patient. Sildenafil utgör 25 mg.
Samtidigt gör patienten som accepterar hämmarna av ett isoenzym 3/4 av P450 cytokrom (erytromycin) Sildenafil 50 mg. Om du tar mer än 50 mg under 48 timmar kan du tillämpa det i följande fall: utveckling (en miyelomny sjukdom, halvmåne och cellulär anemi, leukemi), i synnerhet är det ett sår och en duodenal tarm.