Kamafil 50

Kamafil 50 är en peroral förberedelse för behandling av kränkningar av erektion. Återställer den trasiga förmågan att erektion och ger det naturliga svaret på sexuell excitation. Den fysiologiska mekanismen för en erektion av en penis i kroppen av ett fall av sexuell stimulans. Kväveoxid aktiverar ett enzym som leder till en ökning i blodets nivå.
Kamafil 50 är en kraftfull och selektiv hämmare av cyklisk specifik typ 5 (FDE) som ger förfall i en kropp. Sildenafil ger inte direkt försvagningsverkan på en isolerad kropp, men stärker effekten av oxid i en tyg i en kropp. I fallet med GGFF, i kroppen, leder GMF-oxiden, som ses vid sexuell excitation, FDE 5-förtryck under inverkan av Sildenafil, till en ökning av nivån av TsGMF i en kropp. Därför är tillräcklig sexuell stimulering nödvändig för att uppnå en gynnsam farmakologisk effekt för Kamafil 50. Mekanismen för fysiologi av sexuell stimulering. Kväveoxiden aktiverar enzymet vilket leder till en ökning i nivån, förenkling av en kropp av släta muskler och ett blodspår som förstärker i ett element.
I fallet med en enda administrering orsakade Kamafil i doser till 50 mg inte preparat kliniskt signifikanta förändringar i ett elektrokardiogram hos friska frivilliga. Den maximala minskningen av systolisk i ett benäget läge vid beredning av medeltal 8,4 mm kvicksilver. Sänkning av diastoliskt artärtryck i ett benäget läge gjorde 5,5 mm Hg. Sänka talar effekten Kamafil 50, förmodligen, på bekostnad av ökningen i nivån av TsGMF i släta muskler av tankar. I synnerhet överstiger Kamafil 50-aktiviteten avseende FDE 5 i 4000 gånger sin aktivitet i förhållande till FDE 3-cyklisk specifik reglerande aktivitet hos ett myokardium. Hos vissa patienter om 1 h efter beredningen, i dosen 100 mg. om 2 timmar efter förberedelse mottogs denna överträdelse. Antag att mekanismen för en sådan kränkning av syn är ett uttryck för FDE 6 som deltar i processen att överföra ljus i en näthinna. Resultat av in vitro-testet.