Lovigra 100

Lovigra 100 mg 100 mg i 1 timme före samlag. Med tanke på effektiviteten och bärbarheten. Den maximala rekommenderade dosen är 100 mg 1 gång per dag. Hos patienter i hög ålder och patienter med hög nephritisk insufficiens, 50 mg med hänsyn till effektivitet och bärbarhet. 100 mg. För diagnostik av kränkningar av erektion, bestämning av deras möjliga orsaker och val av adekvat behandling är det nödvändigt att samla den fullständiga medicinska anamnesen och att genomföra en grundlig fysisk undersökning av patienten.
Sexuell aktivitet representerar en viss risk i närvaro av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Därför är det nödvändigt att genomföra en kardiologisk undersökning av patienten före behandlingens inledande. Efter en omfattande implementering är en Lovigra 100 mg-övningsmeddelande om allvarliga brott inträffade från kardiovaskulärt system som inkluderade stenokardi, ett hjärtinfarkt, plötslig koronardöd, ventrikulär arytmier, hemoragisk stroke, ischemi, arteriell hyper eller hypotension. De angivna fallen. Majoriteten är patienter som inte har alla risker för att utveckla hjärt-kärlsystemet. Terapi är avsedd för behandling av erektionsbrott, det är inte nödvändigt att tilldela män. Som under kliniska tester sågs Sildenafil citratvishet och synproblem, såg
Lovigra 100mg avsedd för behandling av kränkningar av erektion, med försiktighet, tilldela patienten anatomisk deformation av en penis, till exempel (Peyronis sjukdom) och personer med sjukdomar, främja priapismutveckling (halvmåne och cellulär anemi, ett flertal myelom eller leukos. Data om säkerheten vid applicering av Lovigra 100 mg föreligger inte i fall av magsår och hemorragisk diates.