P-Force Fort

För tidigt utropstecken - ett typiskt problem är mer än för 30 procent av männen från alla kontinenter. Denna sexuella sjukdom är ännu mer spridd än att kunna bli rak disordering vilket påverkar cirka 15% av männen runt om i världen. Förekomsten av sexuell dysfunktion, på grund av stor åldersgräns, män i alla åldrar som lider av för tidigt utrop. Fortet av en förberedelse av P-Force skapas för att bekämpa båda dessa problem med hjälp av en kombination av två komponenter.
För godkännande av drogtjänst som kontraindikation hos personer under 18 år och över 70 år. Dessutom tjänar de personer som lider av kronisk hjärtstopp, den andra och den fjärde graden en ventrikulär nod av hjärtproblem, nefritisk eller allvarlig leverinsufficiens, för mottagning som kontraindikation. Det är omöjligt att integrera läkemedlet i medicin. Super P-force med metoder för följande läkemedel: monoaminhämmare av en oxidas, energisättare, nitrater och hämmare av en imidazol. Missbruk av ett fort av en förberedelse av P-Force är strängt förbjudet. Det är nödvändigt att ta läkemedlet med försiktighet i sådana funktioner som en kropp: en allergi, kronisk nefritisk insufficiens, allvarlig leverförstöring, den hemska utformningen, åtföljande användning av MAO-hämmare (för de senaste två veckorna.), diabetes, ett syndrom av epilepsi av annorlunda ursprung och epilepsi (inklusive historia), Parkinsons sjukdom.
P-force fort - den unika produkten som utvecklats för att bearbeta för tidigt utrop. Denna förberedelse gjordes i Indien, Sunrise Remedies Pvt Company. I Super P-Force innehåller 60 mg dapoxetin (Universal Priligy ®) och 100 mg sildenafil (Universal Viagra).
P-Force Fort i en beredning av är en kombination av droger, såsom Viagra och Dapoxetin. Förberedelsen av Sildenafil tjänar till att förbättra en disabler av en potential av PDE-5. Dapoxetin används för behandling av för tidigt utrop, selektiv hämmare av reingenuitet. Som ett resultat av en kombination av dem, en mirakelhärdning, Super P-force, som används för att bearbeta för tidig excitation och även för att förbättra en potentialitet. För tidigt utrop är den mest utbredda sexuella dysfunktionen hos män runt om i världen. Nu kan denna sjukdom behandlas med en fästning av P-Force. Effekten kommer inte att tvinga att förvänta sig under lång tid.