Ranbaxy Pharmaceuticals

Ranbaxy Laboratory är det största läkemedelsföretaget i Indien. Företaget är specialiserat på utvecklingen av systemet. Ranbaxy överläggningar finns i mer än 125 länder och vi är 1937. Shionogi. Namnet Ranbaxy är en kombination av namnen på sina första ägare Renbira och Gerbeksa. BkhayMokhen Singh köpte företaget 1952 från sina kusiner Renbira och Gerbeksa. Efter Bhaya Mokhen Singh Parh
Ranbaxy Pharmaceuticals Inc. (RPI) som är helt i egendom Ranbaxy Laboratories Limited Branch. (RLL) fastställdes 1994 i USA efter godkännande av FDA för Cefaclor, ett speciellt spektrum av det antiinfektiva medlet. Ranbaxy Laboratories Inc. (RLI) Ranbaxy Laboratories Limited Branch. RLI, licensiering, fusioner och förvärv. RLI tårar sikt och namn
Ranbaxy Pharmaceuticals Inc. RLI baserades på Det är här den tionde månaden ligger på den internationella marknaden. Den 31 december 2005 var den globala försäljningen 75% av den globala försäljningen (USA: 28%, Europa: 17%, Brasilien, Ryssland och Kina: 29%). Det fanns 1,3 miljarder globala försäljningar för bolaget inom 31 december 2006 med global försäljning.
Det finns inga gränser för antalet produkter som har godkänts för läkemedel. Det är mycket att tänka på under utarbetandet av Pbizer Lipitor-reducerande kolesterol.