Vekta 50

Vekta 50 återställer brott mot erektion och ger ett naturligt svar på sexuell excitation. Sulfurus stimulering. Kväveoxid aktiverar enzymet på GMF-nivån, försvagar glattmuskel och blodspår i en penis. Sildenafil är en kraftfull och selektiv hämmarspecifik typ 5 (FDE-5). Sildenafil har perifer verkan.
FDE-5 behöver inte korrigeras och stärker kroppen. I kroppens kropp kan det ses i kroppens kropp. I detta avseende är det nödvändigt att uppnå en farmakologisk effekt av en beredning. Preparatet orsakade inte det hos friska frivilliga. Vid en genomsnittlig 8,4 mm kvicksilver.
Lämplig sänkning av diastolisk AD i ett benäget läge av 5,5 mm kvicksilver. Sildenafil talar upp. Distributionsvolym Sildenafil i en jämviktsstatus är cirka 105 l / kg. Sildenafilmetaboliten M-desmetilovymetaboliten, ungefär för 96% av vilka interagerar med proteiner. Beror inte på beredning av proteiner. Vid 100 mg, efter mindre än 0,0002% (per medeltal 188 mg) Det hade inte tagits för en dos på 100 mg.
Vekta 50 är snabbt uttömd efter intag. Om du får 30-120 gruvor (över genomsnittet 60 min). Den absoluta biotillgängligheten för vätskan. Vid mottagning kan den öka med cirka 29%.