Viprogra super-x

Introduktion av viprogra super-x
viprogra super-x innehåller 100 mg Sildenafil Citrate och 60 mg Dapoxetin. Dapoxetininhiberande prematur ejakulation. viprogra super-x är ett nytt superstyrka piller för erektil dysfunktion. Det fungerar genom att kombinera effekterna av Sildenafil Citrate (kraften bakom Kamagra) med Dapoxetin (ett läkemedel för behandling av för tidig utlösning). Fördelarna är hårdare erektioner som varar längre. viprogra super-x är för sexuell förbättring, penisförstoring och erektil dysfunktionsmedicinering. Läkemedlet är dispenserat. Läkemedlet fungerar genom inhibering.
Denna revolutionerande nya produkt, både sildenafil och Dapoxetine för ultimat sexuell prestanda har kombinerat. Dapoxetin är säkert och effektivt vid behandling av för tidig utlösning och sildenafil används för att behandla män med erektil dysfunktion. Dapoxetin, ett nytt antidepressivt medel, måste vara säkert och effektivt för behandling av för tidig utlösning, för stora kliniska studier. viprogra super-x är endast för vuxna män (18 år och äldre) krävs. Denna produkt är inte lämplig för kvinnor i allmänhet. viprogra super-x ska användas av någon under nitratmedicinering (även om det bara sker ibland). Varken ska tas sildenafilcitrat om du tar, alfa-blockerare, ska inte kombineras med andra droger.

Hur det fungerar
viprogra super-x innehåller 100 mg Sildenafil Citrate precis som Kamagra men innehåller också 60 mg Dapoxetin. Sildenafil Citrate är en PDE5-hämmare som slappnar av muskler i blodkärlen i blodet. Den kraftfulla kombinationen gör det möjligt för män att vara hårdare längre.

Biverkningar
Några biverkningar är relativt vanliga, såsom ökad törst och ljust huvudighet. Mindre frekvent ämne kan uppleva ett eller flera av följande: illamående, yrsel och huvudvärk, rodnad, dyspepsi, nasal trafikstockning, tillfälliga visuella abnormiteter, urinvägsinfektioner, tillfällig värme -rashes. Vi har haft en framgångsgrad på 97%.

Dosering och administrationsinformation:
Precis som med alla föreskrivna läkemedel bestäms rätt dos av din läkare.
Startdosen är vanligtvis 25 mg till 100 mg, appliceras en gång om dagen. Det rekommenderas att ta en dos mellan 30 minuter och 4 timmar före det planerade samlaget.

Ytterligare råd:
Förvaras vid en temperatur under 30 ° C och tänk på att skydda läkemedlet mot ljus och fukt. Tänk på att hålla läkemedlet utom räckhåll för barn.

När är viprogra super-x effektiv?
viprogra super-x är endast effektiv när den kombineras med sexuell stimulering.
Sildenafilcitratföreningen i viprogra super-x absorberas snabbt och uppnår full styrka inom 30 minuter. Förbrukning av en fetmjöl måltid tar ungefär 60 minuter. Konsumtion av alkohol kan absorberas av Sildenafil Citrate. Effekterna av Viprogra Professional är starka i flera timmar.
Dapoxetin absorberas också snabbt men når dess toppeffekt långsammare (toppstyrka på cirka 1,5 timmar). De märkbara effekterna kan ta upp till 15 timmar.
Den rekommenderade dosen är en gång dagligen ungefär 1 timme före sexuell aktivitet.
Dricker alkohol. Detta är bara märkbart när du överskrider 2 enheter per timme.

För säkerhets skull:
Användningen av viprogra super-x bör användas med försiktighet när:
• Hypotension eller hypertoni
• Hjärtsvikt
• Kranskärlssjukdom
• Deformation av penis
• Sickle-cellanemi
• Multipelt myelom
• Leukemi
• Retinitus pigmentosa